Cohen Tervaert start poli in Maastricht Potjewijd nieuwe immunoloog in azM

MGA | 10 januari 2014
U kunt vanaf heden weer terecht bij prof. Cohen Tervaert, in een streekziekenhuis te Maastricht. Bel 043-479944 voor een afspraak. Lees zijn persbericht, en de nieuwsbrief van de kliniek.

Een kwartiertje fietsen verderop ligt het academisch ziekenhuis azM, waar u bij hun nieuwe immunoloog drs. Potjewijd terecht kunt. Bel 043-3875100 voor een afspraak.

U kunt nog steeds uw ervaringen bij ons Meldpunt melden.

Het Meldpunt Gedupeerden AZM en het Meldpunt Klachten siliconen zijn zich tot op heden  blijven inspannen om de hoogleraar weer aan het werk te krijgen. In het verleden streed ook zeer actief mee de Vasculitisstichting, v/h Friedrich Wegenerstichting. (Hun berichtgeving daarover is nu van hun site weg.) De stichting keerde zich in 2012 helaas tegen het Meldpunt Gedupeerden AZM, wat het voor ons allemaal niet makkelijker maakte; niettemin zijn wij hen erkentelijk voor hun voorwerk.

Mw Potjewijd werkte tot mei 2011 in azM, was leerling van Cohen Tervaert, en neemt nu zijn plaats in. Zo'n opvolging voorspelden wij al... Misschien houdt ze zijn stoel warm en maken we nog een tweede rondje stoelendans mee...?

Wat leverde het azM-beleid sinds 2011 op:
  • Opheffing immunologie stapsgewijs teruggedraaid
  • Het azM-beleid 'centralisatie in Nederland' werd: verspreiding over Maastricht
  • Het azM-beleid 'concentratie, in bestaande centra' werd: uitbreiding, met een nieuw centrum
  • Het azM-beleid 'meer doen op minder lokaties' werd: minder doen op meer lokaties
  • Drie jaar onnodige ellende en schade voor patiënten
  • Nationale ombudsman die topje van deze nare ijsberg bekeek en afkeurde
Dit beleid gaat gepaard met dreigbrieven van azM aan het adres van de hoogleraar, terwijl Cohen Tervaert boze columns over azM publiceert in een patiëntenblad.
==
Reagerenop ons bericht? Mail gedupeerdenazm@gmail.com,
of post op ons forum http://www.ziektevanwegener.nl/viewtopic.php?f=50&t=176

AZM negeert zoekende AZM-patiënten

Sinds het wegnemen van een hooggespecialiseerd immunoloog per januari 2012, en de functieverandering van de andere immunoloog, zijn veel AZM-patiënten op zoek naar voortzetting van hun specifieke zorg. Patiënten van dit Meldpunt schakelden toen de Nationale ombudsman in.

De Nationale ombudsman oordeelde daarop dat het bestuur van AZM onvoldoende oog gehad heeft voor het waarborgen van die specifieke zorg. De ombudsman beval het bestuur aan, de gedupeerden via een brief een gesprek met een arts aan te bieden.

Maar het bestuur van AZM stuurde deze maand een brief met slechts huishoudelijke mededelingen, en alleen aan patiënten die dit jaar nog steeds een arts konden bezoeken in AZM.

Degenen die in 2012 geheel in de kou kwamen te staan, hebben geen enkel schrijven ontvangen, laat staan een aanbod voor een gesprek met een arts.

Contact  |  Ons forum
MGA | 30 december 2013

Nationale ombudsman: klachten gegrond

Het rapport van de Nationale ombudsman meldt gezichtspunten van AZM, IGZ en klachtindieners, en sluit af met een oordeel. AZM's raad van bestuur heeft "gehandeld in strijd met het recht op (zorg voor de) gezondheid", een van de "grondrechten van burgers". Dit oordeel valt ook IGZ ten deel. Want AZM heeft niet tijdig zorgplannen opgesteld, en IGZ heeft hen daar niet toe weten te bewegen. De Nationale ombudsman beveelt AZM aan om, binnen zes weken en voor zover mogelijk, alle betreffende patienten een gesprek met "een arts" aan te bieden.

Deze Haagse procedure is in gang gezet en voltooid dankzij meerdere individuele patiënten, geen verenigingen, die een klacht indienden bij de Nationale ombudsman en die de hele, intensieve, klachtprocedure doorliepen. Veel dank aan deze patiënten!
Wilt u hen ook bedanken? Praat mee op ons forum.

(Moeite om u op het forum te registreren? Mail ons, dan helpen we u.)
MGA | november 2013

AZM toont zich stuurloos

Het stond 2012 zwart-op-wit: klinische immunologie wordt geschrapt. Maar alleen immunoloog Cohen Tervaert werd ontslagen. En nu? Een vacature voor immunoloog!

De koers die AZM vaart is richtingloos. 'Stuurman' Guy Peeters lichtte vorig jaar de opheffing nog omstandig toe. Nu vervangt hij alleen twee topspecialisten. En wel door twee onervaren artsen: een infectioloog die geen immunoloog is, plus straks een onervaren immunoloog die het vak nog moet leren: "…bereid een promotietraject te volgen" zegt de vacaturetekst (dan wordt iemand Dr). Een doelloze achteruitgang in kwaliteit derhalve. In de brief die de patiënten van de twee topspecialisten een jaar geleden ontvingen, staat dan ook alleen dat ze kunnen "rekenen op continuiteit van zorg", maar niet van welk niveau die zorg zal zijn… Of het moet "de nog aanwezige expertise" zijn. Rekbaar. Wellicht loopt de beoogde immunoloog er al rond. De laatste leerling van Prof Dr Cohen Tervaert misschien?

De nieuwe immunoloog moet meteen de wet schenden met verplichte overuren, zien we in de vacature. Alleen op eigen verzoek mag een specialist meer dan 40 uren per week werken, en slechts incidenteel gemiddeld 55 uur per week.
Bedenk, ook met al die overuren haalt de nieuweling de dertig jaar ervaring van Prof Dr Cohen Tervaert niet binnen uw tijd in.

Reageren? Ga naar ons forum of mail gedupeerdenazm@gmail.com
MGA | 27 augustus 2013 

Telefonisch consult bij dr Cohen Tervaert op 14 juni 2013

Nieuwe tijden, nieuwe werkwijze: U kunt eenmalig een telefonisch consult bij dr Cohen Tervaert aanvragen door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar gedupeerdenazm@gmail.com onder vermelding van "tc 14/6".

Baas AZM licht opheffing toe in filmpje

De hoogste baas van het AZM, drs Guy Peeters (vroeger KNO-arts), is de voorzitter van de Raad van Bestuur van AZM. In een filmpje legt hij uit waarom hij de topklinische zorg Klinische Immunologie en Sarcoïdose opheft. Ook vertelt hij dat dergelijke reorganisaties naar zijn verwachting een landelijke tendens worden. In de eerste helft licht hij de bezuinigingen in AZM toe.

Het filmpje is gemaakt medio 2011 en verscheen pas eind 2012 op hun site, na de miljoenenwinst van AZM.

Reageren? Klik hier

Geen poli in Atrium ziekenhuis

MGA | 28 maart 2013
Na meer dan een jaar vol onderhandelingen, die rond leken te zijn, zei het Atrium ziekenhuis in Heerlen onlangs toch nee tegen een poli immunologie. De officiële reden luidt dat door hun fusieproces met het Orbis ziekenhuis te Sittard geen tijd en aandacht geschonken kan worden aan het organiseren van een nieuwe poli, maar

Nationale ombudsman stelt onderzoek in

De Nationale ombudsman is half december 2012 officieel een onderzoek gestart naar het handelen van de Raad van Bestuur van het Academisch Zieken-huis Maastricht inzake het sluiten van de afdeling Klinische Immunologie en van de Sarcoïdoseafdeling. Dit op grond van klachtdocumenten van patiënten van dit Meldpunt.

AZM wordt dubbel zo groot

Nieuwbouw gaat AZM twee keer zo groot maken. Met dit bericht is AZM onlangs naar buiten gekomen. Het project startte in 2007. Twee nieuwe gebouwen en twee torens zullen verrijzen, voor een bedrag van

Bel Nationale ombudsman

Belt u 0800 - 33 55 555 (werkdagen 9-17u) om te horen wat de beste manier is om bij de Nationale ombudsman een klacht in te dienen over "de kwestie Klinische Immunologie AZM". U krijgt dan persoonlijk advies, aldus de Nationale ombudsman.

Cohen Tervaert start poli in zuid Limburg

Zorgverzekeraar CZ meldt: "Prof. Cohen Tervaert is momenteel in gesprek met een ander ziekenhuis in de regio Zuid Limburg, en wil daar op korte termijn (wij denken binnen een paar weken) zijn praktijk voortzetten. Als CZ hebben wij aangeboden daarin te ondersteunen en zullen we dan ook de zorg die hij gaat leveren vergoeden vanuit onze polissen."
Zodra meer bekend over vergoedingen door andere verzekeraars, zult u hier bericht vinden.
MGA | 12 oktober 2012

Nationale ombudsman en AZM

U kent Alex Brenninkmeijer: hij hielp bij affaires als Q-koorts, ziekenhuis Groningen, gezondheidsinspectie. Hij weet nu ook van AZM, dit Meldpunt heeft contacten. Kent de Ombudsman úw klacht nog niet?  Mail ons gedupeerdenazm@gmail.com.

Miljoenenwinst AZM ondanks 'dure' immunologie

De afdeling immunologie opheffen, dat moest het begrotingstekort dichten. Het overhevelen van de patiënten lukte echter niet. Toch kwam AZM uit de rode cijfers. AZM maakte zelfs 18,6 miljoen euro winst in jaar dat immunologie gesloten zou moeten worden.
De meeste 'dure' patiënten (hoe duur zijn we eigenlijk..?), dat wil zeggen de topreferente patiënten, zitten er nu nog steeds en kosten dus geld. Geld dat er blijkbaar gewoon is. 
AZM ziet geen oplossing voor het doorverwijsprobleem. Wij wel: haal die verdwenen dokter terug. HIJ was niet zo duur.
MGA | 29 september 2012

Wisseltruc AZM: trap er niet in

Er tekent zich een nieuwe tactiek bij AZM af: U ontvangt tevoren een afspraakbevestiging bij een van de overgebleven ervaren klinisch immunologen, maar op de dag zelf krijgt u een onervaren internist die "toevallig vandaag" vervangt. Wilt u deze wisseltruc niet, bel dan de poli, ga niet akkoord met vervanging en verlang een schriftelijke garantie dat u de afgesproken immunoloog krijgt.
Overkomt dit u ook? Laat ons weten: gedupeerdenazm@gmail.com

Brief AZM geflitst

Veel patiënten hebben ‘m nooit gekregen: de brief die vanaf 15 november 2011 op de poli lag. Hij is onlangs met een fototoestel gekopieerd: een patiënt zag de brief ergens en flitste ‘m direct.*
Kwamen patiënten ná half november en vòòr half december op de poli, dan hadden zij het onheil zien aankomen. Maar door besparing op postzegels heeft de Raad van Bestuur de meeste patiënten ermee overvallen.
MGA | 25 augustus 2012
*Rode notities en gumsel: MGA

Geen goede zorg? Mail voor 29 augustus naar IGZ

Mevrouw C. Lunsing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil van u horen als de zorg voor u bij AZM niet goed gaat. Mail haar via ri.denbosch@igz.nl

Minister Schippers erkent het is niet goed geregeld

Minister Schippers gaf op 9 mei 2012 toe dat de doorverwijzing van de 800 immunologische patiënten nog nauwelijks is gestart. Van hen zijn 250 "topreferent": ze hebben superspecialistische zorg nodig die je niet in het ziekenhuis om de hoek vindt. De continuïteit en kwaliteit van zorg is nog totaal niet goed geregeld.

SP verzet zich fel tegen opheffing afdeling

Fel verzet tegen de opheffing komt in de Tweede Kamer van huisarts Henk van Gerven, kamerlid voor de SP. Hij stelt er al sinds 2010 Kamervragen over. Minister Edith Schippers is verplicht te antwoorden:
Antwoorden op Kamervragen van 29 april 2011
Antwoorden op Kamervragen van 22 feb 2011
Antwoorden op Kamervragen van 15 december 2010
Verslag algemeen overleg van 22 mei 2012 over PIP-implantaten

Oktober 2009: AZM voert postcodebeleid in

In oktober 2009 wilde het bestuur van AZM hun academisch ziekenhuis nog meer tot streekziekenhuis omvormen door alleen zieken uit de regio toe te laten, via een postcodebeleid. Supergespecialiseerde zorg voor een handjevol mensen uit de omgeving.
Op 23 januari 2010 verscheen een fel stuk in NRC over dit beleid. Zorgverzekeraar CZ dreigde AZM voor de rechter te slepen. Dat hielp.

Oktober 2009: AZM stopt ingrepen door ICT-kosten

"Het academisch ziekenhuis Maastricht (AZM) stevent af op een begrotingstekort van 44 miljoen euro in 2012. Dat komt onder andere doordat de ict-kosten hoger uitvallen dan was berekend", zo viel te lezen in oktober 2009. ICT-site computable legt uit hoe dat kwam.